• Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

  • Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ŁUKASZ RUTA PW STOLFEST Adres: ul. Żeromskiego 70, 42-230 Koniecpol , podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

  • Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

  • Do pobrania: Druk reklamacyjny Pobierz Pobierz

  • UWAGA: dla Przedsiębiorców rękojmia wyłączona